Psychologenhuis 179

Psychologische begeleiding, psychotherapie, opvoedingsondersteuning & coaching

3 weken schoolvrij: en nu? 10 tips op een rijtje

Door Bieke Boone - 16/03/2020

"Het mag geen vakantie zijn voor de kinderen. Ze moeten verder bijleren en schoolwerk maken zodat ze geen achterstand hebben."

"Je zou elke dag een paar uur tijd moeten maken om met schoolwerk bezig te zijn."

Je wordt om de oren geslagen met verwachtingen over die periode van (voorlopig) drie weken waarin je alles moet zien te combineren: werken, opvang, schoolwerk begeleiden, enz. Hoe begin je daaraan?

Ik moet eerlijk zijn, toen ik het voor het eerst hoorde, ben ik even geschrokken. Ik veronderstel dat dat voor elke ouder wel zo is, zowel als je gewoon thuis blijft met de kinderen of moet combineren met thuis werken of als je opvang moet zoeken zonder grootouders in te schakelen. Het is sowieso een uitdaging!

Vandaar: enkele tips op een rijtje, vooral voor iedereen die zelf opvang voor de kinderen voorziet!

1. Structureer de dag

Je kinderen zijn het gewoon om in een bepaald ritme te leven. Probeer dat zoveel mogelijk aan te houden. Ik maakte het schema hieronder zodat goede gewoonten zoals fruit eten en water drinken bewaard blijven (uiteraard was het schema na 16 uur een beetje overbodig).

Als je thuis werkt gedurende die dagen kan je het schema bijsturen volgens je eigen werktijd. Zo werk ik zelf ook efficiënter want regelmatig pauzes nemen tussen het werk is een must.

Voor de kinderen is het fijn om zelf een beetje inspraak te hebben. Zo hebben ze elk hun kleur en kunnen ze elk vrij kiezen wanneer ze wat plannen. Een paar dingen zijn verplicht: elke dag schoolwerk en elke dag een klusje.

Hoe beter je voordien plant, hoe groter de kans dat de kinderen zich eraan houden.

Voor kleinere kinderen: gebruik prentjes om de dag een klein beetje in te delen en uiteraard pas je de keuzes aan aan wat zij kunnen. Op de website van Sclera kan je gratis de pictogrammen downloaden die vaak in scholen gebruikt worden. Maak kleinere tijdsblokken en zoek inspiratie op websites voor kleuters om hen bezig te houden. Laat grotere kinderen verantwoordelijkheid opnemen in de invulling van de tijd van de kleinsten door voor te lezen, samen te knutselen, enz.

Extra tip: ik maakte een dagschema zodat ik elke dag nog kan wijzigen wat wel of niet werkt. Ik stopte dat in een plastic mapje zodat we het telkens kunnen schoonvegen voor de volgende dag. Enkel wat elke dag hetzelfde blijft, staat op het witte blad in het mapje.

Afbeelding met tafel, kantoor, zitten, bureau

Soms kan tegelijk werken een oplossing zijn, soms zal je bij schoolwerk begeleiding moeten bieden en dan plan je dat het beste op een moment dat je daar ruimte voor hebt. Hier is dat gelukkig haalbaar door koptelefoons te gebruiken om hen geconcentreerd te houden, maar je moet wel in staat zijn met regelmatige onderbrekingen te werken, niet de meest efficiënte werktijd.

2. Maak duidelijk wat 'samen-tijd' en wat 'alleen-tijd' is

Door dat op voorhand visueel te maken of af te spreken, kunnen ze zich daar makkelijker aan houden. Maak hen op voorhand duidelijk wat het betekent: 'alleen-tijd' is als papa of mama moeten werken en zij zich alleen bezig houden. Voorzie daar wat speelgoed of materiaal voor dat je in een volgend blokje kan veranderen. Maak 'samen-tijd' van de dingen die goed in je eigen werkschema passen. Fruit eten, middagpauze en vieruurtje kunnen momenten zijn om even tijd voor elkaar te maken. Een andere optie is om die momenten zelfstandig te laten verlopen, eventueel door 's morgens doosjes te maken zoals voor schooldagen. Na zo'n moment kan je dan de opruim samen doen, een gezamenlijk bewegingsmomentje inlassen of gewoon even samen spelen zodat je ontspanning voor jezelf en samen-tijd handig combineert.

Kind met ballon Ouder met kind

Beloon 's avonds met een beetje extra kwaliteitsvolle 'samen-tijd'. Als de dag goed verliep, kan je 's avonds wat extra inlassen.

3. Maak gebruik van de momenten dat de kinderen geconcentreerd bezig zijn en jou niet nodig hebben

De schermtijd die ze per dag hebben, de tijd die ze 's morgens misschien langer slapen dan jij, buiten spelen, dutjes, enz. Het is verleidelijk om net dan zelf ook rust te nemen, maar dat zijn de beste momenten om goed door te werken voor je job of je huishouden.

4. Trap niet in de valkuil van alles op te vullen met schermtijd!

Hoe meer schermtijd, hoe moeilijker ze op andere momenten tot spel komen. Structuur helpt om inspiratie te hebben om tijd op te vullen. Als je toch extra schermtijd inlast om je eigen werkdruk haalbaar te houden, probeer die dan zinvol te maken: kies bijvoorbeeld voor het educatieve aanbod dat Ketnet beschikbaar stelt op hun website, laat hen video's of handleidingen zoeken van iets dat ze later zelf willen doen, enz. Op school mogen ze ook af en toe zo'n filmpje bekijken dus hoef je je nergens schuldig over te voelen. Je kan dat duidelijk kaderen zonder dat ze elke dag die uitzondering verwachten.

5. Voorzie lijstjes waaruit ze kunnen kiezen als ze zich even vervelen

Een kind dat zich verveelt, heeft zelf meestal niet de inspiratie om toch nog iets te vinden. Maak samen met hen vooraf een lijstje waaruit ze kunnen kiezen. Op momenten dat verveling dreigt, ga je met hen een keuze maken en zet je hen even op weg. Het zal je tijdswinst opleveren om hier even te investeren in het op gang trekken van spel. Ze hebben voldoende speelgoed, maar dat betekent niet dat ze gericht kunnen kiezen als ze zich vervelen.

6. Hou wat extra's achter de hand

Vergeet niet dat kinderen enkel in de zomervakantie vijf weken na elkaar vakantie gewoon zijn en die zijn dan nog vaak gevuld met sportkampen, speelpleinwerking, uitstapjes en playdates. Kinderen zijn dat niet gewoon en kunnen het al snel lastig krijgen. Denk maar aan onze eigen reacties op het feit dat de helft van onze agenda geschrapt is. We zijn al die extra vrije tijd niet meer gewoon. Het zal je veel opleveren als je preventief inspanningen levert i.p.v. achteraf te moeten bijsturen als ze eigenlijk al lastig lopen. Dat zal het veel makkelijker maken om na verloop van tijd terug in de schoolse structuur te stappen. Probeer kinderen dus niet constant nieuwe dingen te geven, maar hou misschien wel een paar nieuwe dingen/activiteiten achter de hand voor als het lastig wordt. Zie dit niet in grootse cadeaus, maar eerder in kleine spulletjes: knutselgerief, een handleiding voor bepaalde activiteiten, een zoektocht, enz.

Zelf weinig inspiratie? Kijk dan eens op websites als https://www.sitly.nl/blog/101-leukste-spelletjes-voor-kinderen-in-en-rond-het-huis/.

7. Zorg dat ze regelmatig buiten gaan!

Er komt normaal gezien wel wat mooi weer aan. Probeer daar al rekening mee te houden. Plan voorspelde zonnige dagen in als dagen dat ze extra buitenspelen en hou de tijd voor schoolwerk of taakjes van die dag een beetje korter. Zo worden regenachtige dagen makkelijker. Op school gaan kinderen elke pauze naar buiten en hebben ze voldoende beweging. Voorzie dat waar mogelijk in je schema. Wat frisse lucht af en toe zal jou en je kinderen deugd doen!

8. Maak gebruik van aangeboden hulp waar nodig!

Ben je zelf niet de beste huiswerkbegeleider? Er zijn in je gemeente vast wel studenten die geen les hebben en hulp aanbieden én er zijn voldoende mogelijkheden om die ondersteuning digitaal te laten verlopen als je geen mensen in huis wil halen. Uiteraard is het belangrijk geen mensen van huis tot huis te sturen als het doel net is besmetting te voorkomen, maar met de nodige maatregelen kan je zeker besmetting voorkomen en toch gebruik maken van hulpbronnen.

9. Maak gebruik van hun creativiteit!

Ook al zijn ze thuis misschien minder geneigd om te gaan knutselen of tekenen, probeer hen te activeren in creatief bezig zijn. Op school zijn ze dat wel gewoon. Kinderen hebben veel talen om te communiceren, spreken is daar maar één van. Geef hen opdrachten waarbij ze zich kunnen uitleven via spel of knutselen of tekenen. Lente en Pasen zijn daar de geknipte thema's voor. Laat hen zelf op zoek gaan naar dingen om te doen binnen dat thema zodat je meteen ook invulling hebt voor de 'samen-tijd'. Inspiratie én stappenplannen genoeg te vinden op websites (bv. Ketnet, Youtube en Pinterest) waardoor ze er zelfstandig mee aan de slag kunnen.

10. Voor de rest: kalm blijven en dag per dag bekijken!

Keep calm and don't pull your hair out

Probeer het positief te bekijken: je spaart misschien wel was- en strijkwerk als iedereen in pyjama of training rondloopt, je bespaart misschien wel hopen tijd door geen verplaatsingen te doen, je kan even aan onthaasting doen door je agenda leeg te halen, je kan eindelijk weer aan die hobby's beginnen waar je nooit tijd voor had, enz.

Corona / nu maar hopen dat de boel niet op slot gaat wanneer ik net op school zit

Of net wel? ;)